Čistoća Tanja Mišeta, dipl. ing. građ., 052/ 813 230 int 105, 052/ 813 210, tanja@rovinj.hr

Novosti

10.04.2017

Pranje kontejnera po gradu
Poslovna jedinica Sakupljanje i odvoz otpada započeo je s proljetnim pranjem svih spremnika za otpad
Više >>

05.04.2017

Blue bag
Komunalni servis d.o.o., Lučka uprava Rovinj i Grad Rovinj uključili su se u akciju čišćenja plaža i obala od raznih naplavina
Više >>

30.03.2017

Pranje grada
Redovno pranje grada.....i trgova
Više >>

29.03.2017

Čišćenje kamenog popločenja
Komunalni servis d.o.o. je započeo s temeljitim pranjem kamenog popločenja uz rivu i drugim manjim površinama u centru grada....
Više >>

29.03.2017

Novi komposteri
Nabavljeno je novih 50 komada kompostera pa pozivamo zainteresirane korisnike da se jave u sjedište Komunalnog Servisa d.o.o. (soba br.9) radi preuzimanja istoga i kompostiranja u vlastitom vrtu. Hvala na suradnji.
Više >>

29.03.2017

Concetta parking
Komunalni servis.d.o.o. je otvoreno parkiralište Concetta(ZONA 2) pretvorio u parkiralište zatvorenog tipa
Više >>

20.03.2017

Odvoz krupnog otpada
  Nabavljen je novi rolo kontejner za sakupljanje krupnog otpada. Ujedno molimo sve korisnike da ranije najave potrebu odvoza KRUPNOG OTPADA  na broj:815-757.  
Više >>

02.02.2017

Okončana pretovarna stanica
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Više >>