Čistoća Tanja Mišeta, dipl. ing. građ., 052/ 813 230 int 105, 052/ 813 210, tanja@rovinj.hr

Novosti

22.05.2017

Bojanje košića po gradu
Novosti tržnica      Dana 19.05.2017. radnici soboslikarskog obrta vl. Dino Car započeli su s radovima ličenja oštečenih i pošaranih košića za smeće na području Grada Rovinja-Rovigno.  
Više >>

05.05.2017

Košnja puteva u tijeku
I ovog proljeća kosimo zelenilo uz uske nerazvrstane puteve na području grada Rovinja i Rovinjskod Sela... Godišnje pokosimo cca 100 km puteva, svaki u prosjeku sa šest otkosa.
Više >>

10.04.2017

Pranje kontejnera po gradu
Poslovna jedinica Sakupljanje i odvoz otpada započeo je s proljetnim pranjem svih spremnika za otpad
Više >>

05.04.2017

Blue bag
Komunalni servis d.o.o., Lučka uprava Rovinj i Grad Rovinj uključili su se u akciju čišćenja plaža i obala od raznih naplavina
Više >>

30.03.2017

Pranje grada
Redovno pranje grada.....i trgova
Više >>

29.03.2017

Čišćenje kamenog popločenja
Komunalni servis d.o.o. je započeo s temeljitim pranjem kamenog popločenja uz rivu i drugim manjim površinama u centru grada....
Više >>

29.03.2017

Novi komposteri
Nabavljeno je novih 50 komada kompostera pa pozivamo zainteresirane korisnike da se jave u sjedište Komunalnog Servisa d.o.o. (soba br.9) radi preuzimanja istoga i kompostiranja u vlastitom vrtu. Hvala na suradnji.
Više >>