Čistoća Tanja Mišeta, dipl. ing. građ., 052/ 813 230 int 105, 052/ 813 210, tanja@rovinj.hr

Novosti

11.08.2017

EDUKACIJA KROZ IGRU
Komunalni servis d.o.o. je u suradnji s Udrugom za razvoj kreativnih industrija FARO 11 iz Rovinja izradio Memory igru i Knjižicu aktivnosti za djecu predškolske dobi, a sve na ekološku temu zaštite okoliša i pravilnog postupanja s otpadom. Svi materijali će se
Više >>

08.08.2017

POSLJEDICE NEVREMENA
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je brzom intervencijom nakon nedjeljnog nevremena u kratkom roku pokupio gotovo sve iglice sa javnih površina u našem gradu. Na terenu su bile dvije strojne čistilice u dvije smjene i svi zaposleni pometači. Kamion grajfer svakodnevno sakuplja sva poruš
Više >>

30.07.2017

ČISTOĆA NOVOSTI
Svakodnevno čišćenje prometnica u našem gradu.
Više >>

27.07.2017

NAŠA USLUGA - ČISTOĆA
Komunalni servis čisti grad i po noći.
Više >>

25.07.2017

ČISTOĆA NOVOSTI
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. usprkos ljetnoj gužvi svakodnevno održava čistoću našeg grada.
Više >>

21.07.2017

SAKUPLJANJE OTPADA
Svakodnevno sakupljanje otpada po gradu.
Više >>

21.07.2017

KOŠNJA
Svakodnevna košnja puteva i bankina.
Više >>