Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 05.04.2017

Blue bag

Komunalni servis d.o.o., Lučka uprava Rovinj i Grad Rovinj uključili su se u akciju čišćenja plaža i obala od raznih naplavina.

U tu svrhu nabavljeno je 2000 kom vreća sa etiu-em koje će se dijeliti ribarima, nautičarima i svim zainteresiranim stranama

kako bi očuvali čiste plaže i pokupili sav otpad koje nam more izbaci.

Nastavljamo s akcijama čišćenja okoliša koji nas okružuje....

 

Datoteke: