Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 25.07.2017

ČISTOĆA NOVOSTI

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. usprkos ljetnoj gužvi svakodnevno održava čistoću našeg grada.