Čistoća Tanja Mišeta, dipl. ing. građ., 052/ 813 230 int 105, 052/ 813 210, tanja@rovinj.hr

Objavljeno: 25.07.2017

ČISTOĆA NOVOSTI

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. usprkos ljetnoj gužvi svakodnevno održava čistoću našeg grada.