Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 30.07.2017

ČISTOĆA NOVOSTI

Svakodnevno čišćenje prometnica u našem gradu.