Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 27.07.2017

NAŠA USLUGA - ČISTOĆA

Komunalni servis čisti grad i po noći.