Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 27.04.2018

OBAVIJEST - usluge prijevoza tereta električnim dostavnim vozilom

 

Obavještavamo sve korisnike usluge prijevoza tereta električnim dostavnim vozilom da od 01.05.2018. do 30.09.2018. stupa na snagu novo u redovno vrijeme, prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.

U REDOVNO VRIJEME :
SVAKI DAN : od 06:00 h do 20:00 h

CJENIK USLUGE:

- Usluga prijevoza tereta el.dostavnim vozilom za građane sa prebivalištem/vlasnike kuća za odmor te fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost u ulicama :

Carera,Pekarska,Vodnjanska i R.Daveggia.
BEZ NAKNADE


- Usluga prijevoza tereta el. dostavnim vozilom (OSTALI) na relaciji PLATO-LOKACIJA-PLATO :

20,00 kn