Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 13.04.2017

Lamanova radovi

LAMANOVA

U tijeku je uređenje parkirališnog  prostora ispred Lovačkog doma u naselju Lamanova.

Postavljaju se parkirni rubnjaci, nogostup sa pripadajućim invalidskim rampama, posaditi će se 15 komada stabala i urediti zelena površina na samom parkingu.Također će se postojeći neravan teren isplanirati i nasuti kamenom rizlom.

Radove u iznosu 45.00,00 kn na postavljanju betonskih rubnjaka izvodi Đozo j.o.o.

Sadnju stabala i uređenje zelene površine će obaviti Komunalni servis.