Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 14.07.2017

MONTAŽA KLUPA NA OTOKU FIGAROLA

U suradnji sa JVP Rovinj radnici OJ Parkiralište montiralli su na otoku Figarola 2 kompleta stolova sa pripadajućim klupicama kako bi boravak na našem predivnom otoku bio još ugodniji u ljetnim mjesecima.