Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 13.07.2017

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 16. srpnja 2017. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti i Concetta, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 16. srpnja 2017. do 31. kolovoza 2017. vrijediti slijedeće cijene parkiranja:

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 6,50 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 5,50 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24   25,00 kn/sat

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.07.2017. do 15.07.2017. i iznosile su :

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 6,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 5,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24  25,00 kn/sat