Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 13.09.2017

PARKIRALIŠTE NOVOSTI

Vrijedni radnici na održavanju parking opreme nakon obilnih kiša u kratkom roku su osposobili sva parkirališta i pristupne ceste parkirališta od nakupina materijala.