Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Parkirališta

Komunalni servis d.o.o. upravlja svim gradskim zatvorenim i otvorenim parkiralištima.

Najveće gradsko parkiralište je zatvoreno parkiralište Valdibora, koje se sastoji od dva dijela i to:Velika i Mala Valdibora. Druga zatvorena parkirališta su parkiralište Boksiti te Concetta.

Osim na zatvorenim  parkiralištima Valdibora, Boksiti i Concetta,  posluje se i na otvorenim parkiralištima koja su podijeljena na 4 zone i to:Zona 1, 2, 3 i 4.

Otvorena parkirališta su također podijeljena na stalna i sezonska parkirališta.

Stalna, tj. cijelogodišnja parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Carducci, Istarska, Trg na Lokvi, O.V.Nazora, O.A.Negri, Fontana,M.Benussi, Fontera, Macanov prolaz (Hep), Ul. Braće Brajković (Ampelea) i  G.Paliaga.Sezonska parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Obala Nona, Vijenac braće Lorenzetto, Ul. Braće Brajković (Hladnjača), Šetalište za Škarabu (Monvi).