Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 25.08.2017

UKLANJANJE BORA

Danas se uklanja još jedan bor na Punta Corrente koji se noćas srušio

na stazu.