Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 11.07.2017

Uklanjanje opasnog stabla

Na lokaciji park šume Zlatni rt u suradnji s djelatnicima JVP Rovinj uklonjeno je opasno stablo koje je napuklo, a samim time postalo prijetnja za prolaznike.