Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 20.11.2017

TRŽNICA NOVOSTI

Dana 17. studenog 2017. godine radnici Komunalnog servisa d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Odvoz otpada) otpremili su štandove sa prostora „C“ gradske tržnice. Štandovi su preneseni u skladište na Gripolama.