Uprava i nadzor

Javna nabava

19.05.2017

Nabava čistilice
Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a
Više >>

13.04.2017

Nabava usluga drobljenja
Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a
Više >>

06.02.2017

Plan nabave 1. 2017
Plan nabave 1. izmjena
Više >>

16.12.2016

Nabava goriva
Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a
Više >>

12.12.2016

11. Izmjena plana nabave
11. Izmjena Promjena stavke AO osiguranje - 130 000 na 150 000
Više >>