Uprava i nadzor

Struktura i broj zaposlenih

Elementi Zaposleni na dan 31.12.2017. Plan 2018.
Uprava 1
(drugi član nije zaposlen u društvu)
1
(drugi član nije zaposlen u društvu)
Ured direktora 3 3
Ukupno: 4 4
PJ FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Rukovoditelj 1 1
OJ Financije i računovodstvo 7 8
Ukupno: 8 9
PJ ČISTOĆA Rukovoditelj 1 1
OJ Odlagalište otpada 11 11
OJ Čišćenje javnih površina 18 18
OJ Odvoz i sakupljanje otpada 46 46
OJ Odlagalište građevnog otpada 1 1
Ukupno: 77 77
PJ PARKOVI I ZELENILO Rukovoditelj 1 1
OJ Parkovi i održavanje zelenih površina 25 25
OJ Gradska groblja 7 7
Ukupno: 33 33
PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA Rukovoditelj 1 1
OJ Parkirališta 24 24
OJ Tržnica 5 5
Ukupno: 30 30
SVEUKUPNO PO PJ 152 153