SIHR

Green4Grey
www.green4grey.eu

Grad Rovinj-Rovigno

Grad Rovinj-Rovigno, zajedno sa vodećim partnerom Mestnom občinom Celje i ostalim partnerima; Istarska županija, JU Natura Histrica, Mestni gozd Celje, Zavod za gozdove Slovenije, sudjeluje u projektu „GREEN4GREY – Šume za gradove“, sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) - „OP Slovenija - Hrvatska 2007. – 2013.“

Projekt je usmjeren na održivo upravljanje urbanim šumama Celja i Rovinja revitalizacijom, valorizacijom i promocijom prirodne i kulturne vrijednosti šumskog područja u vidu doživljajne edukacije u prirodi i podizanja javne svijesti o nužnosti njihova očuvanja. Gradske šume imaju neposredan utjecaj na kvalitetu života velikog broja stanovnika i posjetitelja, a vrednovanjem i opremanjem šuma osigurava se njihovo održivo korištenje u korist lokalne zajednice i prekogranične regije.

Interaktivna karta green4grey


Grad Rovinj-Rovigno Komunalni servis Rovinj Hrvatske šume d.o.o.

Ulaganje u našu budućnost