Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 11.08.2017

EDUKACIJA KROZ IGRU

Komunalni servis d.o.o. je u suradnji s Udrugom za razvoj kreativnih industrija FARO 11 iz Rovinja izradio Memory igru i Knjižicu aktivnosti za djecu predškolske dobi, a sve na ekološku temu zaštite okoliša i pravilnog postupanja s otpadom. Svi materijali će se distriburati rovinjskim vrtićima koji će iste koristiti ove jeseni.