Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Objavljeno: 20.10.2017

NOVOSTI - ČISTOĆA

Komunalni servis d.o.o. je započeo sa pranjem kontejnera koje će trajati desetak dana.