Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

05.04.2017

Blue bag
Komunalni servis d.o.o., Lučka uprava Rovinj i Grad Rovinj uključili su se u akciju čišćenja plaža i obala od raznih naplavina
Više >>

10.04.2017

Pranje kontejnera po gradu
Poslovna jedinica Sakupljanje i odvoz otpada započeo je s proljetnim pranjem svih spremnika za otpad
Više >>