Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

08.08.2017

POSLJEDICE NEVREMENA
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je brzom intervencijom nakon nedjeljnog nevremena u kratkom roku pokupio gotovo sve iglice sa javnih površina u našem gradu. Na terenu su bile dvije strojne čistilice u dvije smjene i svi zaposleni pometači. Kamion grajfer svakodnevno sakuplja sva poruš
Više >>

11.08.2017

EDUKACIJA KROZ IGRU
Komunalni servis d.o.o. je u suradnji s Udrugom za razvoj kreativnih industrija FARO 11 iz Rovinja izradio Memory igru i Knjižicu aktivnosti za djecu predškolske dobi, a sve na ekološku temu zaštite okoliša i pravilnog postupanja s otpadom. Svi materijali će se
Više >>

24.08.2017

NOVOSTI - ČISTOĆA
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je još jednom očistio sve prilaze gradu Rovinju te lokalne ceste prema turističkim naseljima u gradu. Pokupljen je sav odbačen otpad uz cestu te pokošena zelena površina.
Više >>

25.08.2017

OČIŠĆENA UVALA VALFABORSO I SALINE
Pozivamo korisnike da otpad ne ostavljaju na plaži i bacaju po zelenoj površini već da isti odlažu u namjenske spremnike. Hvala.
Više >>