Čistoća Edi Sošić dipl.ing.građ., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

03.09.2018

Reciklažno dvorište Vidotto - Obrada selektivno skupljenog otpada
Uslugu skupljanja, selekcije, obrade i zbrinjavanja glomaznog otpada, a koji potjeće iz kućanstava vršimo bez posebne naknade od građana. Otpad obrađujemo na odlagalištu Lokva Vidotto, a zbrinjavamo u ŽGCO Kaštijun u Puli.
Više >>

12.09.2018

Redovno održavanje dječijih igrališta
Redovno održavanje dječijih igrališta na području grada, prigradskih naselja i Rovinjskog Sela.
Više >>

14.09.2018

Odvoz otpada
Djelatnici Komunalnog servisa d.o.o. do kraja rujna odvoziti će otpad iz starogradske jezgre u tri smjene.
Više >>