Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 18.06.2018

LIČENJE OGRADE KOD NOVE HLADNJAČE

KOMUNALNI SERVIS d.o.o., oličio je 300 metara željezne ograde uz šetnicu ulice Braće Brajković kod nove hladnjače u Rovinju.