Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 21.06.2018

Džepno parkiralište i šetnica nasuprot kuglane u Rovinju

Prema planu i taman kad se u Rovinju traži mjesto više za parkiranje, dovršeni su radovi na uređenju džepnog parkirališta i šetnice nasuprot kuglane u Rovinju.