Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 13.12.2017

NOVOSTI - UREĐENJE DVORIŠTA ŠKOLE

Uređeno je dvorište škole u Rovinjskom Selu.