Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 12.10.2018

OBAVIJEST

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 16.10.2018. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o..

Tako će u periodu od 16.10.2018. do 31.03.2019. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

 

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3, za zimski period od 16.10.2018. do 31.03.2019. je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati (nedjeljom i praznikom ne naplaćuje se parkiranje )

ZONA 1  do 30 minuta 1,00 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta

svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn 

ZONA 2 i ZONA 3  2,00 kn/h Neograničeno trajanje parkiranja

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.09.2018. do 15.10.2018. i iznosile su :

 Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3, za period od 01.09.2018. do 15.10.2018. je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

ZONA 1  do 30 minuta 1,00 kn/ MAX trajanje parkiranja 180 minuta

svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn

ZONA 2 i ZONA 3 5,00 kn/h Neograničeno trajanje parkiranja