Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 31.07.2018

OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01.08.2018. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..
U periodu od 01.08.2018. do 31.08.2018. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Parkiranje na parkiralištima ZONA 2 I ZONA 3, u vremenu od 06:00 do 23:00 sati
 
- ZONA 2 i ZONA 3   7,00 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja