Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 29.08.2018

OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 1.09.2018. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o..
U periodu od 1.09.2018. do 15.10.2018. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3,
je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati
- ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta
svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn
- ZONA 2 i ZONA 3   5,00 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.08.2018. do 31.08.2018. i iznosile su :
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3,
je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati
- ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta
svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn
- ZONA 2 i ZONA 3 7,00 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja