Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 25.05.2018

OBAVIJEST - PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01.lipnja.2018. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti i Concetta, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.

Tako će u periodu od 01.lipnja.2018. do 31.kolovoza.2018. vrijediti slijedeće cijene parkiranja:

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 7,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 6,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     25,00 kn/sat

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.04.2018. do 31.05.2018. i iznosile su :

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 5,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 4,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     25,00 kn/sat