Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 03.01.2018

PARKIRALIŠTE NOVOSTI

Neumorni radnici na održavanju parking opreme uklonili su nedolične grafite.