Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 24.08.2018

Punionice električnih vozila

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je u suradnji sa T-Comom, prateći svjetske trendove korištenja električnih vozila otvorio 3 punionice za punjenje električnih vozila.

Punionice električnih vozila nalaze se na lokacijama u Istarskoj ulici, ulici Matteo Benussi i na parkiralištu Mala Valdibora u ulici G.Paliaga.

Cijena parkiranja sa opcijom punjenja električnih vozila na lokacijama u Istarskoj  ulici i u ulici Matteo Benussi je 18kn/h, a na parkiralištu Mala Valdibora u ulici G.Paliaga 13kn/h, uvećana za cijenu usluge parkiranja prema važećoj tarifi za isto zatvoreno parkiralište.