Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

13.02.2017

Ulica Stanka Pauletića
Komunalni servis d.o.o.je počeo sa radovima na uređenju dijela parkirališta u ulici Stanka Pauletića.Dio parkirališta urediti će se i nasuti kamenom rizlom kako bi taj dio grada bio uređeniji i sigurniji zbog blizine škole i velikog broja djece.Radovi na uređenju
Više >>

15.02.2017

Boksiti parking
Povodom nadolaska turističke sezone radnici O.J.Parkiralište su samostalno pokrpali i oličili  stari i zapušteni zid na samom ulazu u zatvoreno parkiralište Boksiti u ulici G.Paliaga.
Više >>

15.02.2017

Autobusna stanica
  U tijeku je završno uređenje parkinga Autobusna (zona 3) u ulici M. Benussi. Nakon asfaltiranja, na red je došlo i uređenje zida. Radove na ličenju zida izvode radnici O.J. Parkiralište.
Više >>

17.02.2017

Marco della pietra parking
U tijeku su radovi na uređenju parkirališta u ulici Marco della Pietra, koji obuhvaćaju postavljanje betonskih rubnjaka, ravanje terena i završno šminkanje zelene površine i nasipavanje parkirališta kamenom rizlom
Više >>

24.02.2017

Parkirališta novosti
U tijeku su radovi na uređenju parkirališta ispred Dječijeg dispanzera u ulici Domenico Pergolis.Radovi obuhvaćaju uređenje i asfaltiranje kompletne površine ispred Dječijeg dispanzera
Više >>