Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

12.06.2017

Obavijest korisnicima mjesečnih pretplatnih karata
PRETPLATNE KARTE - OBAVIJEST
Više >>

12.06.2017

Obavijest stanarima
Obavještavaju se svi stanari koji posjeduju važeću karticu za ulaz u pješačku zonu, da od 16. lipnja do 30. rujna tekuće godine prema članku 2. („Službeni glasnik Grada Rovinja“  br.7/02, 5/04), imaju pravo ulaska 4 puta tjedno u vremenu od 0,00 do 18,
Više >>

27.06.2017

OBAVIJEST ZATVORENA PARKIRALIŠTA
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. srpnja 2017. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti i Concetta, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o
Više >>