Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

28.08.2017

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.rujna.2017. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti i Concetta, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o
Više >>