Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Parkirališta

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. upravlja svim gradskim zatvorenim i otvorenim parkiralištima pod naplatom.

Najveće gradsko parkiralište je zatvoreno parkiralište Valdibora, koje se sastoji od dva dijela i to: Velika i Mala Valdibora. Druga zatvorena parkirališta su parkiralište Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača.

Osim na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača, posluje se i na otvorenim parkiralištima koja su podijeljena na 4 zone i to: Zona 1, 2, 3 i 4.

Otvorena parkirališta su također podijeljena na stalna i sezonska parkirališta.
Stalna, tj. cijelogodišnja parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Carducci, Istarska, Trg na Lokvi, O.V.Nazora, O.A.Negri, Fontana, M.Benussi, Fontera, Macanov prolaz (Hep), Ul. Braće Brajković (Ampelea) i G.Paliaga.

 

Sezonska parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Obala Nona, Vijenac braće Lorenzetto, D. Pergolis (Gimnazija), Šetalište za Škarabu (Monvi).