Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Povlaštena mjesečna parkirna karta

Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rovinja i Istarske županije, koje su vlasnici vozila i to na način što će se istima dodijeliti “jedinstvena parkirna karta” za parkiranje u ZONI 3, ZONI 4 i na plato-u “mala Valdibora” i to po cijeni od 100,00 kuna/mjesec u vremenu:

  • od 0,00 do 24,00 sati od 01.listopada do 15.lipnja.
  • od 6,00 do 17,00 sati od 16.lipnja do 30.rujna.

Iznimno tijekom cijele godine moguće je parkiranje povlaštenom mjesečnom parkirnom kartom na parkiralištima:

  • Ampelea od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
  • Istarska 2 ( kod MUP-a) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
  • Nova hladnjača od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
  • Fontera od 16,30 do 06,00 sata (ZONA 2)
  • M. Benussi (iza autobusnog kolodvora) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
  • Obala Nona 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
  • Monvi (prije park šume Zlatni rt) 0,00 do 24,00 sata (ZONA 4)

Jednokratna naknada za čip karticu ( kaucija ) iznosi 50,00 kuna.
PDV je uključen u navedene cijene.

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte podnosi se svakim radnim danom u prostorijama Komunalnog Servisa d.o.o. , Trg na Lokvi 3/a.

Korisnicima povlaštene mjesečne parkirne karte ne osiguravamo rezervirano parkirno mjesto.