Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

SMS PARKING

Platiti parkiranje na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju moguće je kupnjom parkirne karte na parkirnom automatu ili slanjem SMS na jedan od tri m-parking broja 708525, 708526 ili 708524, zavisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite.

Upute za m-parking (plaćanje parkiranja mobilnim telefonom):

1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koji želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova (npr. PU1234SB)

2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj 708525, 708526 ili 708524, zavisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite.

3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju.

4. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja u roku od dvije minute , plaćanje m-parking uslugom NIJE USPJELO, i Vaš račun neće biti terećen.

m-parking usluga moguća je kod korisnika slijedećih mobilnih operatera u RH : VIPnet d.o.o., T-Mobile Hrvatska d.o.o. i TELE2 d.o.o.

M-parking-708525 ZONA 1
M-parking-708526 ZONA 2
M-parking-708524 ZONA 3