Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Upute i savjeti

Poslovna jedinica Parkiralište posluje unutar tvrtke Komunalni Servis d.o.o., i upravlja svim gradskim zatvorenim i otvorenim parkiralištima Najveće gradsko parkiralište je zatvoreno parkiralište Valdibora, koje se sastoji od dva dijela i to: Velika i Mala Valdibora. Osim na zatvorenim parkiralištima Valdibora posluje se i na otvorenim parkiralištima koja su podijeljena na 4 zone i to: Zona 1, 2, 3 i 4.
Otvorena parkirališta su također podijeljena na stalna i sezonska parkirališta.
Stalna, tj. cijelogodišnja parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Carducci, Istarska, Trg na Lokvi, O. V.Nazora, O. A.Negri, Fontana, M. Benussi, Fontera, Macanov prolaz (Hep), Ul. Braće Brajković (Ampelea), G. Paliaga, Concetta.
Sezonska parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Obala Nona, Vijenac braće Lorenzetto, Ul. Braće Brajković (Hladnjača), Šetalište za Škarabu (Monvi)
Platiti parkiranje na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju moguće je kupnjom parkirne karte na parkirnom automatu, na ovlaštenim prodajnim mjestima Komunalnog Servisa ili slanjem SMS-a na jedan od tri m-parking broja 708524, 708525, 708526, zavisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite.

Upute za m-parking (plaćanje parkiranja mobilnim telefonom):

1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koji želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova (npr. PU1234SB).
2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj 708524, 708525 ili 708526, zavisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite.
3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju.
4. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja u roku od dvije minute, plaćanje m-parking uslugom NIJE USPIJELO, i Vaš račun neće biti terećen.

m-parking usluga moguća je kod korisnika slijedećih mobilnih operatera RH: VIPnet d.o.o., T-Mobile Hrvatska d.o.o. i TELE 2 d.o.o.

II. Izvadak iz Općih uvjeta o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju

Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatnom sklopio ugovor o parkiranju za cijeli dan u slučaju da:

  • ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
  • ako vidljivo ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla, a parkirnu kartu nije kupio ni sms-om;
  • prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja;

U takvim slučajevima korisnik usluge parkiranja plaća dnevnu parkirnu kartu.

Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaje osoba zadužena za nadzor naplate parkiranja i ostavlja ga pod brišačem vjetrobrana vozila, odnosno na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte dostavljen na način iz ovog stavka smatra se uredno dostavljen, te kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje.
Dnevna parkirna karta važeća je na svim otvorenim parkiralištima pod naplatom, a važeća je od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte do istog tog vremena u prvom slijedećem danu kada se parkiralište naplaćuje. Korisnik vozila može uzastupno koristiti najviše dvije dnevne parkirne karte za isto parkirališno mjesto. Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka vremena za koje vrijedi dnevna parkirna karta na žiro račun upravitelja, na njegovoj blagajni, ovlaštenoj osobi za nadzor parkirališta ili na ovlaštenim prodajnim mjestima.

III. Povlaštena mjesečna i stanarska parkirna karta

Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rovinja i Istarske Županije, koje su vlasnici vozila i to na način što će se istima dodijeliti „jedinstvena parkirna karta“ za parkiranje u ZONI 3 i 4 i na paltou „mala Valdibora“ i to po cijeni od 100,00 kuna/mjesec.

Jednokratna naknada za čip karticu (kaucija) iznosi 50,00 kuna. PDV je uključen u navedene cijene.

Zahtjev za izdavanje povlaštene mjesečne parkirne karte podnosi se svakim radnim danom u prostorijama Komunalnog Servisa d.o.o., Trg na Lokvi 3/a.

Za stanare ulica u kojima se naplaćuje parkiranje, mogu se odobriti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene. Osobama iz prethodnoga stavka može se izdati povlaštena parkirna karta ako su podmirili sve svoje obveze prema upravitelju parkiranja do dana njezina izdavanja. Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja prava, načina korištenja (lokacije na kojima vrijede ovlaštene karte), trajanja i cijena određuje Gradonačelnik Grada Rovinja na prijedlog upravitelja parkiranja posebnom Odlukom.

Zahtjev za ishodovanje odobrenja za povlaštenu stanarsku i mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje na otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju možete pronaći na službenim stranicama Komunalnog Servisa d.o.o. na adresi www.komunalniservis.hr

Zahtjev se podnosi svakim radnim danom u prostorijama Komunalnog Servisa d.o.o., Trg na Lokvi 3/a.

Info telefoni:
Uprava 052 / 813 230 (int. 116/int. 131)

WEB:
www.komunalniservis.hr