Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 29.06.2018

Nabava novog traktora

Nabavljen novi traktor sa radnim priključcima (malčer i rezač živice).