Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 07.06.2018

Nova kosilica

Kupljena je nova kosilica MA.TRA 160 za košnju gradskih površina.