Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 16.02.2018

Sadnja lipa u ulici Hermana Dalmatina

U ulici Hermana Dalmatina zasađena su stabla lipe, tijekom godine planira se nastavak sadnje do raskrižja sa ulicom Braće Božić.