Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

07.06.2018

Nova kosilica
Kupljena je nova kosilica MA.TRA 160 za košnju gradskih površina.
Više >>

29.06.2018

Nabava novog traktora
Nabavljen novi traktor sa radnim priključcima (malčer i rezač živice).  
Više >>

30.06.2018

Popravak staza
Odmah nakon nevremena i obilnih kiša sanirane su vododerine.
Više >>