Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

03.07.2018

Uklanjanje puknutih grana
Iznajmljena je dizalica sa korpom visine do 24 m kako bi se uklonile grane sa visokih borova u Parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata.
Više >>

03.07.2018

Sadnja alepskih borova na Punta corrente
U posljednjih nekoliko godina uklonjeno je nekoliko  borova uz plažu, kako bi nadomjestili iste zasađene su nove sadnice.
Više >>

03.07.2018

Otežana košnja uz parkirališta
Kako bi zaštitili automobile drži se zaštitna cerada.
Više >>

05.07.2018

Uređenje površina oko stabala
Na Trgu na Lokvi  uređene su površine oko stabala, postavljeni su obluci.
Više >>

11.07.2018

Sadnja na parkiralištu Lamanova
Nakon što je dovršena sadnja stablašica ladonje (Celtis australis) nastavlja se sa sadnjom živica uskolisne zelenike (Phillyrea angustifolia
Više >>