Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 09.03.2018

NOVOSTI - TRŽNICA

Dana  9. ožujka 2018. godine radnici Komunalnog servisa d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Odvoz otpada) dopremili su štandove na prostoru „C“ gradske tržnice kako bi ih oličili i pripremili za nadolazeću turističku sezonu.