Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 11.12.2017

TRŽNICA NOVOSTI

Komunalni servis d.o.o. je u sklopu programa rada za 2017 nabavio 10 komada novih podnica za potrebe Gradske ribarnice. Podnice je isporučila tvrtka LENCO d.o.o. iz Rijeke po cijeni od 12.000,00 kuna.