Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

18.06.2018

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U PJ TRŽNICA I PARKIRALIŠTE
Dana 18.06.2018. KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj obavio je deratizaciju na instalacijama opreme parkirališta i deratizaciju i dezinsekciju u prostorima gradske tržnice, a sve prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta godišnje. Radove su izveli djelatnici Zavoda za zdravstvo
Više >>