Uprava i nadzor

Objavljeno: 19.05.2017

Nabava čistilice

Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a

Predmet nabave: Javna nabava samohodnog stroja za pranje i pometanje ulica

 

Broj objave: 2017/S 0F2-0009684

 Datum slanja: 17.5.2017

Datum objave: 18.5.2017
Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta dokumenta: Nabava robe.

Rok za dostavu ponuda:  do 8.lipnja  2017.g.  u 12:00 sati.

 

Zakon: Zakon o javnoj nabavi  (Nar.nov. br. 120/16 ) i s njim povezani propisi

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija za nadmetanje dostupna je na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr