Uprava i nadzor

Objavljeno: 13.04.2017

Nabava usluga drobljenja

Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a

Predmet nabave: Usluge drobljenja deponiranog miješanog građevinskog materijala iz iskopa

 

Broj objave:2017/S  OF2-0006897.

 Datum slanja: 11.4.2017

Datum objave: 12.4.2017
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Vrsta dokumenta: Nabava usluga.

Rok za dostavu ponuda:  do 3.svibnja  2017.g.  u 12:00 sati.

 

Zakon: Zakon o javnoj nabavi  (Nar.nov. br. 120/16 ) i s njim povezani propisi

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr