Uprava i nadzor

Predmet poslovanja

Društvo obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

 • čišćenje javnih površina
 • skupljanje i odvoz komunalnog otpada
 • odlaganje komunalnog otpada
 • obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada;
 • saniranje i zatvaranje odlagališta
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • pogrebne i prateće djelatnosti
 • održavanje groblja
 • obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika
 • preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika
 • upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici
 • održavanje tržnice na malo
 • davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
 • iznajmljivanje kioska,štandova,pultova i sl. objekata
 • upravljanje lukom,iznajmljivanje vezova i održavanje luke
 • uređenje i održavanje parkova,zelenih i rekreacijskih površina,javnih zelenih površina, park-šuma, drvoreda, škverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona
 • izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting
 • građevinarstvo
 • trgovina na malo na štandovima i tržnicama
 • održavanje i upravljanje parkiralištima
 • organiziranje i naplata parkiranja na parkiralištima
 • distribucija plina
 • djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala