Uprava i nadzor

Uprava društva

ČLANOVI UPRAVE

Želimir Laginja, mag.oec.
Predsjednik Uprave, zastupa samostalno i pojedinačno
Ognjen Pulić, mag.ing.aedif.
Član Uprave, zastupa skupno s Predsjednikom Uprave